سخنرانی دکترایرج هشی استاد برجسته علوم اقتصادی پنجشنبه 16 مهر برگزار در دانشگاه خاتم برگزار می گردد.

اطلاعیه

 

بدینوسیله از اساتید گرامی و دانشجویان عزیز دعوت می شود که در جلسه سخنرانی استاد برجسته علوم اقتصادی جناب آقای دکتر ایرج هشی با عنوان"عوامل موثر بر کارایی در نظام بانکی" که از ساعت 10 الی 12 روز پنجشنبه مورخ 16/07/94 در سالن آمفی تئاتر دانشگاه خاتم برگزار می شود، حضور یابند.

 

 

موسسه آموزش عالی خاتم