سامانه آموزشی

  1. جهت ورود به سامانه آموزشی استادان دانشگاه اینجا را کلیک نمایید.
  2. جهت ورود به سامانه آموزشی دانشجویان دانشگاه اینجا را کلیک نمایید.
  3. جهت ورود به سامانه دوره های میدکو اینجا را کلیک نمایید.
  4. جهت ثبت‌نام دوره‌های آموزش زبان اینجا را کلیک کنید