سامانه آموزشی

  1. جهت ورود به سامانه آموزشی ناد استادان دانشگاه اینجا را کلیک نمایید.
  2. جهت ورود به سامانه آموزشی استادان دانشگاه اینجا را کلیک نمایید.
  3. جهت ورود به سامانه آموزشی دانشجویان دانشگاه اینجا را کلیک نمایید.
  4. جهت ورود به سامانه دوره های میدکو اینجا را کلیک نمایید.
  5. جهت ثبت‌نام برای شرکت درمصاحبه دکتری، آزمون تافل، آزمون GRE اینجا را کلیک کنید.
  6. جهت ورود به سامانه ثبت نام آزمون CBE اینجا را کلیک نمایید. (به صورت موقت غیرفعال می باشد)