روال فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه خاتم

 

فرایند فارغ التحصیلی  کارشناسی ارشد دانشگاه خاتم

  • اقدامات لازم پس از برگزاری جلسه دفاع ( توسط دانشجو):

مرحله یکم: انجام اصلاحات 

دانشجویان موظفند حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از روز دفاع، تحت نظارت استاد راهنما، به اعمال اصلاحات مطروحه در جلسه دفاع بر روی پایان نامه خود اقدام نمایند (در صورت طولانی شدن فرایند اصلاحات عواقب آن بعهده دانشجو خواهد بود). پس از انجام اصلاحات مورد نظر روی پایان نامه خود، فرم تایید اعمال اصلاحات را از سایت دانشگاه دانلود نموده و پس از تکمیل به امضای استاد محترم راهنما برسانند (دقت کنید در صورتی که در جلسه دفاع قید شده که اصلاحات باید به تایید اساتید داور برسد حتما در فرم اصلاحات در کنار امضای استاد راهنما ، نیاز به امضا اساتید داور هم می باشد).

سپس این فرم تکمیل شده به همراه یک نسخه اولیه (البته بدون صحافی) از پایان نامه که بر اساس شیوه نامه تدوین پایان نامه، مصوب دانشگاه خاتم، (که درسایت اصلی دانشگاه خاتم، قسمت پژوهش ،شیوه نامه پژوهش،2 فایل به صورت word و pdf موجود است)  تدوین شده است را از ساعت 8 صبح الی 12 روزهای شنبه تا چهارشنبه جهت بررسی ایرادهای احتمالی شیوه نگارش به واحد کتابخانه تحویل دهند. حدودا 20 روز پس از تاریخ تحویل مجددا نسخه با درج اصلاحات از همان واحد (واحد کتابخانه) تحویل گرفته و هر چه سریعتر نسبت به رفع ایراد و اشکالات مکتوب توسط واحد پژوهش و کتابخانه اقدام نمایند.

·         مخصوص دانشجویان رشته زبان انگلیسی:

این دانشجویان موظفند پس از انجام اصلاحات مورد نظر روی پایان نامه خود، فرم تائید اعمال اصلاحات را از سایت دانشگاه دانلود نموده و تکمیل نمایند و به امضای استاد محترم راهنما برسانند (در صورتی که در جلسه دفاع اعلام گردد که دانشجو باید اصلاحات را به تایید هر دو یا یکی از اساتید داور برساند حتما در فرم اصلاحات در کنار امضای استاد راهنما ، اساتید داور هم باید امضا بزنند). سپس قسمت های لاتین را طبق شیوه نامه مدیر گروه مربوطه تدوین و به تایید ایشان رسانده (تایید و امضای مدیر گروه زبان در کنار امضای استاد راهنما ضروریست . سپس به همراه فقط صفحه های فارسی و صفحه عنوان انگلیسی پایان نامه که بر اساس شیوه نامه تدوین پایان نامه مصوب دانشگاه خاتم،  ( که درسایت اصلی دانشگاه خاتم، قسمت پژوهش ،شیوه نامه پژوهش،2 فایل به صورت wordو pdf موجود است) انجام داده اند ، را از ساعت 8 صبح الی 12 روزهای شنبه تا چهارشنبه جهت بررسی ایرادهای احتمالی شیوه نگارش به واحد کتابخانه تحویل دهند و 1 هفته  بعد نیز از همان واحد (واحد کتابخانه) تحویل گرفته و هر چه سریعتر نسبت به رفع ایراد و اشکالات مکتوب توسط واحد پژوهش و کتابخانه اقدام نمایند . 

( فرم اصلاحات به همراه صفحه های فارسی و صفحه عنوان انگلیسی پایان نامه تحویل واحد کتابخانه گردد).

مرحله دوم: ارسال پایان نامه نهایی از طریق ایمیل به کارشناس پژوهش

دانشجویان پس از انجام اصلاحات نگارشی فوق ، لازم است:

1-    فایل word کل پایان نامه

2-    فایل pdf کل پایان نامه

 را به آدرس ایمیل: p.gharleghi@khatam.ac.ir

با موضوع (Title/Subject) تحویل پایان نامه : نام دانشجو ارسال نماید و پس از دریافت ایمیل تایید واحد کتابخانه اقدام به مراحل بعدی نمایند.

مرحله سوم: ثبت پایان نامه در ایرانداک

دانشجو موظف است پس از دریافت ایمیل تایید واحد کتابخانه (مرحله قبل) پایان نامه نهایی را در سایت ایرانداک ثبت نموده و یک کدرهگیری که عددی هفت رقمی است و سمت چپ آن با عدد 2 شروع می شود را دریافت نمایند. در صورت تایید ایرانداک و تایید دانشگاه ، دانشجو ایمیل تایید (صفحه گواهی پایان نامه به صورت pdf) را  از ایرانداک دریافت خواهد کرد.

 

*امور فارغ التحصیلی دانشجویان جدید*

(افرادی که تاریخ دفاع آن ها بعد از 01/03/1398 بوده است)

دانشجو موظف است پس از دریافت ایمیل تایید واحد کتابخانه و ثبت پایان نامه در سایت ایرانداک ،پایان نامه نهایی را  در سایت آموزشی IUMS در کارتابل جاری در قسمت ثبت و ویرایش مدارک الکترونیکی پایان نامه بارگذاری نمایند.

پس از بارگذاری و ثبت و ارسال توسط دانشجو ، تایید ابتدا جهت انجام فرایند تحویل پایان نامه در سامانه توسط استاد راهنمای همکار (درصورت وجود) ، استاد راهنما، کارشناس پژوهش، واحد کتابخانه، مدیر گروه و سپس برای امور فارغ التحصیلی: رئیس امور دانشجوئی (آقای کمایی)، واحد کتابخانه ، واحد انفورماتیک (IT) ، واحد مالی ، مدیر آموزش (دکتر معنوی زاده) ، معاون آموزشی و پژوهشی ( دکتر شریعت) انجام گرفته تا فارغ التحصیلی  قطعی در سیستم ثبت گردد.

لازم به ذکر است نیاز به تماس تلفنی غیرضروری و پیگیری حضوری در دانشگاه  نبوده و دانشجو می تواند جهت بررسی و پیگیری تایید هر یک از واحدها  در قسمت کارتابل پایان یافته ، علامت درختچه فرایند ، (که با علامت فلش در تصویر مشخص است)، وضعیت را مشاهده نمایند (در صورتی که وضعیت فرایند: منتظر ورود داده را برای آن واحد مشخص نمود به معنی در دست بررسی آن واحد می باشد).

 

در صورت تایید کلیه واحد های مربوطه در کارنامه دریافتی از سامانه IUMS ، در قسمت وضعیت دانشجو : فارغ التحصیلی قطعی درج خواهد شدو سپس فرایند صدور مدرک موقت دانشجو آغاز خواهد شد.

در فرایند صدور مدرک موقت ، پس از ارسال اطلاعات و تایید سازمان امور دانشجویان ، واحد فارغ التحصیلان جهت پرداخت اینترنتی هزینه صدور مدرک با هر یک از فارغ التحصیلان تماس خواهند گرفت و زمان قطعی تحویل مدرک به دانشجو اعلام خواهد گردید( لذا خواهشمنداست از تماس تلفنی و پیگیری حضوری بابت این امر خودداری فرمایید).

 

*امور فارغ التحصیلی دانشجویان قدیمی *

(افرادی که تاریخ دفاع آن ها قبل از 01/03/1398 بوده است)

دانشجو موظف است پس از دریافت ایمیل تایید واحد کتابخانه و ثبت پایان نامه در سایت ایرانداک ، فرم تحویل پایان نامه  (فرم شماره 8) و فرم تسویه حساب فارغ التحصیلان  را از سایت دانشگاه (قسمت پژوهش ، روال پژوهشی و فرم ها) دانلود کرده و تکمیل نماید.

بهتر است دانشجو ابتدا به دریافت امضا استاد راهنما در فرم تحویل پایان نامه اقدام نمایند (در صورت عدم امکان امضای فیزیکی ، میتوانید فرم خام را جهت امضا برای استاد راهنما ایمیل کرده و فرم امضا شده را از همان طریق (ایمیل) از ایشان دریافت کنید) و سپس  برای دریافت کلیه امضا ها و امور فارغ التحصیلی صرفا روزهای دوشنبه یا چهارشنبه ساعت 8 صبح مراجعه نمایند.

دانشجو موظف است پس از دریافت کلیه امضاهای موجود در فرم تحویل پایان نامه  و فرم تسویه حساب فارغ التحصیلان ، به واحد فارغ التحصیلان دانشگاه تحویل داده تا فرایند صدور مدرک موقت ایشان آغاز گردد.

در فرایند صدور مدرک موقت ، پس از ارسال اطلاعات و تایید سازمان امور دانشجویان ، واحد فارغ التحصیلان جهت پرداخت اینترنتی هزینه صدور مدرک با هر یک از فارغ التحصیلان تماس خواهند گرفت و زمان قطعی تحویل مدرک به دانشجو اعلام خواهد گردید( لذا خواهشمنداست از تماس تلفنی و پیگیری حضوری بابت این امر خودداری فرمایید).

 

دريافت فايل PDF اين صفحه