روال فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه خاتم

مرحله یکم: تسویه حساب

الف) دانشجو موظف است فرم تسویه حساب را از سایت دانشگاه خاتم، منوی پژوهش، روال پژوهشی دانلود و تکمیل نماید.
ب) دانشجو موظف است با همراه داشتن برگه تحویل پایان نامه که در آخرین مرحله فرایند پایان نامه تکمیل شده بود، فرم تسویه حساب را به امضای 1-مدیر محترم آموزش، 2- مدیر امور مالی،  3-رئیس امور دانشجویی، 4-مسئول کتابخانه و 5- مدیر امور انفورماتیک برساند.
ج) دانشجو موظف است پس از انجام مرحله ب، فرم تحویل پایان نامه و تسویه حساب را تحویل واحد فارغ التحصیلان دهد.

مرحله دوم: اطلاع از نقص مدرک و رفع آن

الف) دانشجو موظف است جهت اطلاع از نواقص پرونده دانشجویی خود، به سایت دانشگاه خاتم، منوی پژوهش، اطلاعیه های پژوهش و در صورت عدم وجود اطلاعیه به واحد فارغ التحصیلان مراجعه نماید.
ب) دانشجویانی که پرونده دانشجویی آنها شامل نقص مدرک میباشد، موظفند حداکثر 1 ماه پس از تحویل فرم تسویه حساب، نسبت به رفع نواقص اقدام فرمایند.

مرحله سوم: صدور گواهی موقت

گواهی موقت دانشجو توسط واحد فارغ التحصیلان حداقل پس از گذشت 45 روز کاری از زمان تحویل فرم تسویه حساب صادر خواهد شد.
توجه: گواهی موقت دانشجویانی که نقص پرونده داشته اند، حداقل پس از گذشت 45 روز کاری از زمان رفع نقص مدرک صادر خواهد شد.

مرحله چهارم: تحویل گواهی موقت

الف) دانشجویان میتوانند برای آگاهی از صدور گواهی موقت خود به سایت دانشگاه خاتم، منوی پژوهش، اطلاعیه های پژوهش و در صورت عدم وجود اطلاعیه به واحد فارغ التحصیلان مراجعه نمایند.
ب) تحویل گواهی موقت مقطع کارشناسی ارشد به همراه مدرک تحصیلی مقطع قبلی، صرفا به شخص دانشجو یا وکیل قانونی او با به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر از ساعت 8 صبح الی 15 روزهای زوج انجام می پذیرد.

مرحله پنجم: صدور دانشنامه

دانشجویانی که تمایل به دریافت دانشنامه دارند میتوانند پس از گذشت حداقل 6 ماه از تاریخ صدور گواهی موقت ( تاریخ درج شده در پایین عکس )، با هماهنگی قبلی از طریق تماس تلفنی با واحد فارغ التحصیلان و به همراه داشتن 2 قطعه عکس 4*3 و یک کپی از گواهی موقت کارشناسی ارشد خود، جهت درخواست صدور دانشنامه به واحد فارغ التحصیلان دانشگاه مراجعه نمایند.