رهیافت در دانشگاه خاتم برگزار می کند: کارگاه شکوفایی خلاقیت

موسسه ی  رهیافت های نوآور برتر پاسارگاد برگزار میکند

نشست تخصصی در حوزه راه های شکوفایی خلاقیت توسط مهندس سجاد محمدعلی دارنده مدال طلای مسابقات جهانی اختراعات و ابتکارات از کشور سویس در سال2017 با معرفی اختراع "چکش ایمنی اتوبوس با قابلیت نصب در صندلی اتوبوس".

زمان: یکشنبه 31 اردیبهشت ساعت 12 تا 14.

مکان : سالن امام رضا(ع)، دانشگاه خاتم.