رشته مواد،انرژيها و فناوريهای کوآنتومی

برای نخستين بار در کشور، در سال تحصيلی 96-1397، دوره ی جديدی در سطح کارشناسی ارشد توسط دانشگاه خاتم برگزار می شود که هدف آن ايجاد پايگاههای دانش در مرزهای دانش جهانی است. اين دوره ميان رشته ای  با عنوان "مواد،انرژيها و فناوريهای کوآنتومی (QMET)" مباحث آزمايشگاهی و صنعتی مربوط به علوم کاربردی و فناوريهای نوظهور را دربر می گيرد. همتای اروپايی  این دوره با عنوان نانومت (NANOMAT, www.nanomat-master.eu) در دانشگاه پير و ماری کوری (UPMC) برگزار می شود. دانشگاه UPMC در فرانسه در رشته ی علوم مقام نخست و در سطح جهان در مقام چهاردهم علوم قرار گرفته است.

QMET در سه گرايش تخصصي 1) مواد پيشرفته، 2) فناوري هاي نوظهور در انرژي و 3) علم و فناوری کوانتمي به زبان انگلیسی ارائه خواهد شد. اين دوره توسط اساتيد برجسته  با سابقه آموزشی-پژوهشی در عالی ترین دانشگاه های جهان و با همکاری اساتید دانشگاهUPMC  برگزار می شود.

دانشجويان اين دوره، در صورت کسب امتياز لازم، از بورس تحصيلي برخوردار خواهند شد. دانشجويان پذيرفته شده دسترسي به پیشرفته ترین تجهيزات آزمايشگاهي جهان را خواهند داشت که توسط مؤسسه ی رهيافتهای نوآور برتر پاسارگاد تجهیز می گردد و خواهند توانست در چرخه ی پژوهش و گسترش صنعتی قرار بگيرند.

علاقه مندان می توانند برای اطلاعات بيشتر و دسترسی به ريز مواد درسهای دوره به آدرس khatam.ac.ir/qmet مراجعه نمايند یا با شماره تلفن 89174094  تماس بگیرند.