راه اندازی آزمایشگاه مالی محاسباتی خاتم

آزمایشگاه مالی محاسباتی خاتم

آزمایشگاه محاسبات مالی دانشگاه خاتم (Khatam Compuational Finance Lab)  به همت آقای دکتر احمد پویانفر مدیر محترم گروه مالی و با همکاری اعضای گروه کامپیوتر در سال 1395 تاسیس گردید. این آزمایشگاه  با هدف انجام تحقیقات میان رشته ای در زمینه کاربرد روش های عددی و شبیه سازی کامپیوتری در محاسبات مالی  تاسیس گردیده است.

در حال حاضر امکانات آزمایشگاه شامل  10 دستگاه کامپیوتر می باشد و که 4 عدد از آنها کامپیوترهای قدرتمند برای محاسبات و شبیه سازی می باشند.

هزینه راه اندازی این آزمایشگاه توسط صندوق نیکوکاری دانشگاه خاتم تامین گردیده است.