دوره های آموزشی

معرفی دوره ها و رشته های دایر در دانشگاه خاتم:

دانشکده ها

گروه ها

 فنی و مهندسی

مهندسی کامپیوتر

 • مهندسی نرم افزار

 • معماری کامپیوتر

 • مهندسی فن آوری اطلاعات

 • هوش مصنوعي و رباتيكز

مهندسی صنایع

 • مهندسی مالی ( سیستم های مالی)

 • سیستم بهره وری

 • لجستیک و زنجیره تامین

 • مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی

 • مديريت مهندسی

مهندسی برق و الکترونیک

 • مهندسی برق قدرت

 • مهندسی برق کنترل

 • مخابرات سيستم

 مدیریت و علوم مالی

حسابداری

 • حسابداری مدیریت

 • حسابداری

 • حسابرسی

 • کارشناسی حسابداری

 • کارشناسی مدیریت امور بانکی

مالی

 • مهندسی مالی و مدیریت ریسک

 • بانکداری

مدیریت

 • مدیریت بیمه

 • استراتژیک MBA

 • مدیریت بازرگانی - بین المللی

 • مدیریت بازرگانی - بازاریابی

 • مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات

علوم انسانی

زبان

 • آموزش زبان انگلیسی

 • مترجمی زبان انگلیسی

 • ادبیات زبان انگلیسی

علوم اقتصادی

 • علوم اقتصادی

 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

 • تجارت الکترونیک

حقوق

 • حقوق مالی - اقتصادی

 • حقوق خصوصي

 • تجارت بين الملل

روانشناسی و علوم تربیتی

 • مشاوره و راهنمایی

 • روانشناسی بالینی

 • روانشناسي عمومي

 • مشاوره خانواده

دانشکده هنر

گروه معماری

 • مهندسي معماري

 • مديريت پروژه و ساخت