دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ترم تابستان

اطلاعیه

دانشجویان گرامی جهت شرکت در امتحانات تابستان دریافت کارت ورود به جلسه امتحان ضروری می باشد. بازه دریافت کارت و ارزشیابی کلاسهای تابستان از روز دوشنبه مورخ   25/05/1395  باز می باشد .

                                                                                امور آموزش

                                                                             24/05/1395