دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خاتم در حال حاضر دارای 3 گروه آموزشی کارشناسی ارشد می باشد. جناب آقاي دكترسیدمحمدتقی بطحایی رياست دانشكده فني مهندسي را بر عهده دارند.

  • گروه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر با مدیریت آقای دکترعشقی در 4 گرایش کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار،معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی فن آوری اطلاعات، هوش مصنوعی و رباتیکز دانشجو می پذیرد.
  • گروه کارشناسی ارشد مهندسی برق با مدیریت آقای دکترعبداله شميسا در 3 گرایش کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت، مهندسی برق-کنترل، و مخابرات دانشجو می پذیرد.
  • گروه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع با مدیریت آقای دکترمسعود رباني در 5 گرایش کارشناسی ارشد لجستیک و زنجیره تامین، سیستم های کلان، سیستم های مالی، بهینه سازی سیستم ها و مدیریت مهندسی دانشجو می پذیرد.