دانشکده علوم انسانی: برنامه امتحانات پایان ترم اول 97-98 رشته های کارشناسی ارشد

امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397
نام درس كد ارائه کلاس درس استاد زمانبندي
تشکيل کلاس
ثبت نامي زمان امتحان
نقد و بررسي ادبيات فارسي (تطبيقي) ادبيات /ترم 1 حامد حبيب زاده پنج شنبه  از 12:00 تا 14:00  9 1397/10/20 از 12:00 تا 14:00 
داستان کوتاه ادبيات /ترم 1 فريبا پرويزي برجوئي راکي پنج شنبه  از 10:00 تا 12:00  10 1397/10/22 از 09:00 تا 11:00 
مقاله نويسي ادبيات /ترم 1 هدا شبرنگ پنج شنبه  از 08:00 تا 10:00  10 1397/10/25 از 12:00 تا 14:00 
مباني کامپيوتر ادبيات /ترم 1 محمدمهدي حاج ملک چهارشنبه  از 12:00 تا 14:00  10 1397/10/27 از 09:00 تا 11:00 
شعر دوره رمانتيک ادبيات /ترم 1 هدا شبرنگ چهارشنبه  از 10:00 تا 12:00  9 1397/11/02 از 12:00 تا 14:00 
نقد ادبي (2) ادبيات /ترم 3 هدا شبرنگ چهارشنبه  از 12:00 تا 14:00  9 1397/10/22 از 12:00 تا 14:00 
ادبيات اروپا ادبيات /ترم 3 فريبا پرويزي برجوئي راکي چهارشنبه  از 14:00 تا 16:00  11 1397/10/24 از 09:00 تا 11:00 
ادبيات قرن17 و 18 ادبيات /ترم 3 آزيتا آرين چهارشنبه  از 16:00 تا 18:00  8 1397/10/27 از 12:00 تا 14:00 
روش تحقيق در ادبيات انگليسي ادبيات /ترم 3 هدا شبرنگ پنج شنبه  از 10:00 تا 12:00  8 1397/10/29 از 09:00 تا 11:00 
شعر معاصر انگليسي ادبيات /ترم 3 نرگس منتخبي بخت ور پنج شنبه  از 12:00 تا 14:00  8 1397/11/01 از 09:00 تا 11:00 
سمينار در ادبيات انگليسي ادبيات /ترم 3 فريبا پرويزي برجوئي راکي پنج شنبه  از 08:00 تا 10:00  8  
حقوق بانکي اقتصادي ترم1 فهيمه فيروزبخت پنج شنبه  از 12:00 تا 14:00  8 1397/10/24 از 09:00 تا 11:00 
حقوق اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه بانکي اقتصادي/ترم1 محمد صادق لباني مطلق سه شنبه  از 12:00 تا 14:00  8 1397/10/20 از 12:00 تا 14:00 
مباني فقهي-حقوق مالي - اقتصادي 1 اقتصادي/ترم1 مصطفي نورالهي سه شنبه  از 10:00 تا 12:00  8 1397/10/22 از 09:00 تا 11:00 
حقوق بيمه اقتصادي/ترم1 سيدکمال سجادي سه شنبه  از 14:00 تا 15:00  8 1397/10/27 از 12:00 تا 14:00 
حقوق تجارت الکترونيکي اقتصادي/ترم1 شيوا ديلمي سه شنبه  از 08:00 تا 09:00  9 1397/10/30 از 09:00 تا 11:00 
متون حقوقي 1 اقتصادي/ترم1 مصطفي نورالهي سه شنبه  از 09:00 تا 10:00  10 1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
حقوق مالکيت معنوي اقتصادي/ترم1 سيدکمال سجادي سه شنبه  از 15:00 تا 17:00  8 1397/11/04 از 09:00 تا 11:00 
حقوق مالي - محاسباتي و بودجه اقتصادي/ترم3 بابک درويشي شنبه  از 16:00 تا 18:00  8 1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
حقوق مالياتي اقتصادي/ترم3 بابک درويشي شنبه  از 15:00 تا 16:00  8 1397/10/26 از 09:00 تا 11:00 
روش هاي استقراض از منابع مالي بين المللي اقتصادي/ترم3 محمد صادق لباني مطلق سه شنبه  از 15:00 تا 17:00  8 1397/11/01 از 09:00 تا 11:00 
سازمانهاي اقتصادي بين المللي اقتصادي/ترم3 سيدکمال سجادي سه شنبه  از 13:00 تا 15:00  8 1397/11/03 از 12:00 تا 14:00 
اقتصاد اطلاعات الکترونيک/ ترم 1 روزبه بالونژاد نوري شنبه  از 10:30 تا 12:30  11 1397/10/27 از 12:00 تا 14:00 
زبان تخصصي الکترونيک/ ترم 1 عبدالباسط سعيديان شنبه  از 13:00 تا 14:30 چهارشنبه  از 13:00 تا 14:30  9 1397/10/30 از 12:00 تا 14:00 
اقتصاد خرد (تجارت الکترونيک) الکترونيک/ ترم 1 روزبه بالونژاد نوري شنبه  از 08:00 تا 10:00 چهارشنبه  از 08:00 تا 10:00  10 1397/11/03 از 12:00 تا 14:00 
کليات فناوري اطلاعات الکترونيک/ ترم 1 احسان اخترکاوان چهارشنبه  از 15:00 تا 18:00  9 1397/11/04 از 09:00 تا 11:00 
استراتژي تجارت الکترونيک الکترونيک/ ترم 3 نازيلا نياکان لاهيجي چهارشنبه  از 12:00 تا 13:30  12 1397/10/22 از 12:00 تا 14:00 
اقتصاد سنجي(تجارت الکترونيک) الکترونيک/ ترم 3 هاترا وقوعي شنبه  از 15:00 تا 17:00  9 1397/10/25 از 09:00 تا 11:00 
مسائل حقوقي و اخلاقي تجارت الکترونيکي الکترونيک/ ترم 3 محمد صادق لباني مطلق شنبه  از 12:00 تا 13:30  14 1397/10/26 از 09:00 تا 11:00 
بازاريابي اينترنتي الکترونيک/ ترم 3 نازيلا نياکان لاهيجي چهارشنبه  از 14:30 تا 16:00  10 1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
تجارت بين الملل الکترونيک/ ترم 3 هاترا وقوعي شنبه  از 13:30 تا 15:30  0 1397/11/01 از 12:00 تا 14:00 
تجارت بين الملل(تجارت الکترونيک) الکترونيک/ ترم 3 هاترا وقوعي شنبه  از 13:30 تا 15:30  10 1397/11/01 از 12:00 تا 14:00 
مديريت ارتباط با مشتري در تجارت الکترونيکي الکترونيک/ ترم 3 نازيلا نياکان لاهيجي چهارشنبه  از 16:30 تا 18:00  14 1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
اصول مديريت آموزش عالي آموزش عالي97 رحيم صفري فارفار چهارشنبه  از 14:00 تا 16:00  5 1397/10/23 از 09:00 تا 11:00 
برنامه ريزي درسي در آموزش عالي آموزش عالي97 محمد نيرو چهارشنبه  از 16:00 تا 18:00  5 1397/10/26 از 12:00 تا 14:00 
برنامه ريزي توسعه آموزش عالي آموزش عالي97 يوسف محب زادگان کويج يكشنبه  از 14:00 تا 16:00  5 1397/10/30 از 12:00 تا 14:00 
کاربرد روشهاي آماري در آموزش عالي آموزش عالي97 شاهين  همايون آريا يكشنبه  از 16:00 تا 19:00  5 1397/11/02 از 09:00 تا 11:00 
زبان شناسي در آموزش زبان آموزش/ ترم 1 مسعود سيري پنج شنبه  از 12:00 تا 14:00  20 1397/10/22 از 09:00 تا 11:00 
آزمون سازي پيش نياز آموزش/ ترم 1 محمدمهدي حاج ملک چهارشنبه  از 10:00 تا 12:00  18 1397/10/26 از 09:00 تا 11:00 
اصول و روش تدريس زبان هاي خارجي آموزش/ ترم 1 محمدرضا عناني سراب چهارشنبه  از 12:00 تا 14:00  20 1397/10/29 از 09:00 تا 11:00 
روش تحقيق کمي و کيفي در آموزش زبان آموزش/ ترم 1 طاهره رضايي چهارشنبه  از 14:00 تا 16:00  20 1397/11/02 از 12:00 تا 14:00 
نگارش متون علمي دانشگاهي آموزش/ ترم 1 محمدمهدي حاج ملک پنج شنبه  از 10:00 تا 12:00  20 1397/11/04 از 09:00 تا 11:00 
آزمون زبان خارجي آموزش/ ترم 3 معصومه استاجي چهارشنبه  از 12:00 تا 14:00  10 1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
نظريه هاي جامعه شناسي زبان آموزش/ ترم 3 محمدمهدي حاج ملک پنج شنبه  از 12:00 تا 14:00  13 1397/10/23 از 09:00 تا 11:00 
اصول و روش تدريس مهارتها آموزش/ ترم 3 محمدنبي کريمي پنج شنبه  از 14:00 تا 16:00  10 1397/10/25 از 12:00 تا 14:00 
سمينار (مسائل آموزش زبان) آموزش/ ترم 3 معصومه استاجي چهارشنبه  از 14:00 تا 16:00  10  
مقررات جهاني و بين المللي تجارت بين الملل/ترم1 مريم افشاري يكشنبه  از 10:00 تا 12:00  22 1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
حقوق شرکت ها و موسسات تجاري بين الملل/ترم1 مصطفي نورالهي شنبه  از 08:00 تا 10:00  21 1397/10/27 از 09:00 تا 11:00 
حقوق نفت و گاز بين الملل/ترم1 محمد صادق لباني مطلق شنبه  از 15:00 تا 17:00  21 1397/10/29 از 09:00 تا 11:00 
بيع بين المللي1 بين الملل/ترم1 محمد صادق لباني مطلق شنبه  از 13:00 تا 15:00  21 1397/11/01 از 09:00 تا 11:00 
متون حقوقي بين الملل/ترم1 شکوه حسين آبادي شنبه  از 10:00 تا 12:00  20 1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
ماليه و تضمين هاي بازرگاني بين الملل/ترم3 مريم افشاري يكشنبه  از 08:00 تا 10:00  27 1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
حقوق حمل و نقل هوايي و زميني کالا در بازرگاني بين المللي بين الملل/ترم3 سيدکمال سجادي يكشنبه  از 10:00 تا 12:00  9 1397/10/26 از 12:00 تا 14:00 
حقوق تجارت الکترونيکي بين الملل/ترم3 شيوا ديلمي سه شنبه  از 09:00 تا 10:00  8 1397/10/30 از 09:00 تا 11:00 
داوري بازرگاني بين المللي بين الملل/ترم3 مرتضي شهبازي نيا سه شنبه  از 13:00 تا 15:00  10 1397/11/02 از 12:00 تا 14:00 
آمار استنباطي خانواده/ ترم1 محمدرضا فلسفي نژاد يكشنبه  از 16:00 تا 18:00  25 1397/10/22 از 12:00 تا 14:00 
نظريه ها و روش هاي مشاوره گروهي خانواده/ ترم1 ماندانا نيکنام يكشنبه  از 13:00 تا 16:00  24 1397/10/26 از 09:00 تا 11:00 
هدايت و مشورت در اسلام خانواده/ ترم1 محسن نظرزاده زارع شنبه  از 13:00 تا 15:00  24 1397/10/30 از 09:00 تا 11:00 
نظريه هاي پيشرفته مشاوره و روان درماني خانواده/ ترم1 آناهيتا خدابخشي کولايي شنبه  از 09:00 تا 12:00  24 1397/11/02 از 09:00 تا 11:00 
سنجش و ارزيابي در مشاوره خانواده و ازدواج خانواده/ ترم3 آناهيتا خدابخشي کولايي شنبه  از 13:00 تا 16:00  11 1397/11/04 از 09:00 تا 11:00 
سمينار مسايل خانواده و ازدواج خانواده/ ترم3 خدابخش احمدي نوده شنبه  از 16:00 تا 18:00  11  
کارورزي در مشاوره خانواده و ازدواج خانواده/ ترم3 سيمين حسينيان يكشنبه  از 10:00 تا 13:00  11  
حقوق مدني خصوصي/ ترم1 سيدکمال سجادي سه شنبه  از 17:00 تا 19:00  3 1397/11/01 از 12:00 تا 14:00 
متون حقوقي 1 خصوصي/ ترم1 شکوه حسين آبادي شنبه  از 08:00 تا 10:00  4 1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
مسئوليت مدني خصوصي/ ترم3 محمد صادق لباني مطلق سه شنبه  از 10:00 تا 12:00  13 1397/10/20 از 12:00 تا 14:00 
متون حقوقي2 خصوصي/ ترم3 مصطفي نورالهي شنبه  از 15:00 تا 17:00  9 1397/10/23 از 09:00 تا 11:00 
حقوق دريايي خصوصي/ ترم3 سيدکمال سجادي سه شنبه  از 09:00 تا 10:00  12 1397/10/29 از 09:00 تا 11:00 
داوري بين المللي خصوصي/ ترم3 مرتضي شهبازي نيا سه شنبه  از 15:00 تا 17:00  12 1397/11/02 از 12:00 تا 14:00 
روانشناسي عمومي(پيش نياز)  روانشناسي(پيش نياز) ماندانا نيکنام پنج شنبه  از 12:00 تا 15:00  2 1397/10/22 از 09:00 تا 11:00 
روانشناسي عمومي(پيش نياز)  روانشناسي2(پيش نياز) ماندانا نيکنام پنج شنبه  از 08:00 تا 11:00  4 1397/10/22 از 09:00 تا 11:00 
روشهاي آماري پيشرفته عمومي/ ترم1 محمدرضا فلسفي نژاد يكشنبه  از 13:00 تا 16:00  23 1397/10/22 از 12:00 تا 14:00 
نظريه هاي رشد پيشرفته عمومي/ ترم1 سيدعلي حسيني المدني دوشنبه  از 13:00 تا 15:00  19 1397/10/26 از 12:00 تا 14:00 
پيسکوفيزيولوژي و نوروسايکولوژي عمومي/ ترم1 ماندانا نيکنام يكشنبه  از 10:00 تا 12:00  18 1397/10/29 از 09:00 تا 11:00 
روانشناسي عمومي پيشرفته عمومي/ ترم1 سيدعلي حسيني المدني دوشنبه  از 15:00 تا 18:00  18 1397/11/03 از 12:00 تا 14:00 
روان شناسي تجربي عمومي/ ترم3 منصوره شهريار احمدي يكشنبه  از 08:00 تا 10:00  11 1397/10/20 از 12:00 تا 14:00 
انگيزش و هيجان عمومي/ ترم3 منصوره شهريار احمدي يكشنبه  از 10:00 تا 12:00  11 1397/10/24 از 09:00 تا 11:00 
روان شناسي اجتماعي پيشرفته عمومي/ ترم3 تقي پورابراهيم دوشنبه  از 08:00 تا 10:00  11 1397/10/26 از 09:00 تا 11:00 
مباحث جديد در آسيب شناسي رواني عمومي/ ترم3 آناهيتا خدابخشي کولايي دوشنبه  از 10:00 تا 12:00  11 1397/10/30 از 12:00 تا 14:00 
آسيب شناسي رواني پيشرفته عمومي/ ترم3 آناهيتا خدابخشي کولايي دوشنبه  از 10:00 تا 12:00  3  
سمينار در نظريه ها و يافته هاي روان شناسي عمومي/ ترم3 آناهيتا خدابخشي کولايي يكشنبه  از 13:00 تا 15:00  6  
واژه شناسي ، معادل گزيني در ترجمه مترجمي / ترم1 تهمينه حيدرپور بيدگلي پنج شنبه  از 12:00 تا 14:00  13 1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
مقاله نويسي مترجمي / ترم1 هليا واعظيان سه شنبه  از 14:00 تا 16:00  13 1397/10/25 از 12:00 تا 14:00 
کارگاه ترجمه مترجمي / ترم1 مزدک بلوري سه شنبه  از 16:00 تا 18:00  13 1397/10/27 از 12:00 تا 14:00 
فلسفه تعليم و تربيت مترجمي / ترم1 مرضيه عالي پنج شنبه  از 08:00 تا 10:00  13 1397/10/30 از 09:00 تا 11:00 
بررسي و ترجمه آثار اسلامي مترجمي / ترم1 ميرسعيد موسوي رضوي پنج شنبه  از 10:00 تا 12:00  13 1397/11/02 از 09:00 تا 11:00 
مباني نظري ترجمه مترجمي / ترم1 هليا واعظيان سه شنبه  از 12:00 تا 14:00  13 1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
نقد کاربردي در ادبيات انگليسي مترجمي / ترم3 مزدک بلوري سه شنبه  از 18:00 تا 20:00  12 1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
ارزشيابي پيشرفته در ترجمه مترجمي / ترم3 فرزانه فرحزاد چهارشنبه  از 14:00 تا 16:00  12 1397/10/23 از 09:00 تا 11:00 
زبانشناسي کاربردي در ترجمه مترجمي / ترم3 ميرسعيد موسوي رضوي پنج شنبه  از 08:00 تا 10:00  12 1397/10/25 از 09:00 تا 11:00 
ادب فارسي در ادبيات جهان مترجمي / ترم3 هليا واعظيان پنج شنبه  از 10:00 تا 12:00  12 1397/10/27 از 12:00 تا 14:00 
کاربرد رايانه در ترجمه مترجمي / ترم3 هليا واعظيان پنج شنبه  از 12:00 تا 14:00  12 1397/11/03 از 12:00 تا 14:00 
سمينار مسائل ترجمه مترجمي / ترم3 فرزانه فرحزاد چهارشنبه  از 16:00 تا 18:00  12  
اقتصاد توسعه مشترک/ ترم 3 اسماعيل صفرزاده سه شنبه  از 14:30 تا 17:30  10 1397/10/26 از 12:00 تا 14:00 
اقتصاد ايران مشترک/ ترم 3 اسماعيل صفرزاده سه شنبه  از 08:00 تا 10:45  12 1397/11/03 از 12:00 تا 14:00 
نرم افزارEVIEWS مشترک/ ترم1 محمد مهدي موسوي پنج شنبه  از 09:00 تا 10:30  43 1397/10/22 از 12:00 تا 14:00 
اقتصاد سنجي پيشرفته  مشترک/ ترم1 محمد مهدي موسوي يكشنبه  از 14:00 تا 15:30 سه شنبه  از 14:00 تا 15:30  17 1397/10/25 از 09:00 تا 11:00 
اقتصاد کلان1 مشترک/ ترم1 سيدهادي موسوي نيک يكشنبه  از 08:00 تا 10:00 سه شنبه  از 10:00 تا 12:00  34 1397/10/30 از 12:00 تا 14:00 
اقتصاد خرد1 مشترک/ ترم1 هاترا وقوعي يكشنبه  از 08:00 تا 09:45 سه شنبه  از 08:00 تا 09:45  32 1397/11/03 از 12:00 تا 14:00 
تجارت بين الملل مشترک/ ترم3 محمد مهدي موسوي شنبه  از 10:00 تا 12:00  15 1397/11/01 از 12:00 تا 14:00 
اقتصاد سنجي پيش نياز مشترک971 محمد مهدي موسوي پنج شنبه  از 11:00 تا 14:00  29 1397/10/25 از 09:00 تا 11:00 
حقوق بيمه معرفي به استاد سيدکمال سجادي   1 1397/10/27 از 12:00 تا 14:00 
واژه شناسي ، معادل گزيني در ترجمه معرفي به استاد تهمينه حيدرپور بيدگلي   1 1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
مقررات جهاني و بين المللي تجارت معرفي به استاد مريم افشاري   1 1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
آسيب شناسي رواني کودک معرفي به استاد آناهيتا خدابخشي کولايي   1  
اقتصاد صنعتي معرفي به استاد هاترا وقوعي   1