جناب آقای دکتر عباس انواری درگذشت نابهنگام فرزند برومند جنابعالی را تسلیت می گوییم.

بسمه تعالی
اِنّا لِلّه وَ اِنّا اِلَیه راجِعون

 

جناب آقای دکتر عباس انواری
عضو محترم هیات امناء و هیات موسس دانشگاه خاتم
 
بدینوسیله درگذشت نابهنگام فرزند برومند جنابعالی مرحوم احمد انواری را در سانحه دلخراش هواپیمایی شرکت آسمان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال آمرزش و علو درجات برای  آن مرحوم و صبوری فراوان برای جنابعالی و خانواده گرامی آرزومندیم.
تمامی اعضاء و همکاران دانشگاه خاتم را در غم خود شریک  بدانید.

 

دانشگاه خاتم