جلسه معارفه گروه مهندسی کامپیوتر در روز یکشنبه مورخ 1395/7/18 از ساعت 15:300 الی 16:00 در محل سالن امام رضا در دانشگاه برگزار می گردد.

به اطلاع دانشجویان محترم ورودی 1395 مهندسی کامپیوتر می رساند جلسه معارفه گروه مهندسی کامپیوتر در روز یکشنبه مورخ 1395/7/18 از ساعت 15:300 الی 16:00 در محل سالن امام رضا در دانشگاه برگزار می گردد.