جلسه معارفه دانشجویان ورودی 98 گروه زبان انگلیسی

✅جلسه معارفه دانشجویان ورودی 98 گروه زبان انگلیسی✅

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند جلسه آشنایی و خوش‌آمدگویی دانشجویان ورودی جدید گروه زبان انگلیسی دانشگاه خاتم، مورخ پنج‌شنبه، 18 مهر 1398 از ساعت 12:00 الی 13:00 در سالن امام رضا (ع) واقع در ساختمان شماره یک این دانشگاه با حضور اعضای هیأت علمی گروه زبان انگلیسی برگزار خواهد شد. یادآور می‌شود حضور تمامی دانشجویان ورودی 98 هر سه گرایش آموزش زبان، مطالعات ترجمه، و ادبیات انگلیسی در این جلسه توجیهی که به منظور معرفی دانشگاه، ماهیت رشته‌های زبان انگلیسی، سرفصل دروس، و اهداف و چشم‌اندازهای گروه زبان تشکیل می‌گردد، الزامی می‌باشد. گروه زبان انگلیسی دانشگاه خاتم