جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود گروه اقتصاد ( ورودی ۱۳۹۸)

دانشجویان جدیدالورود گروه اقتصاد ( ورودی ۱۳۹۸)

کارشناسی ارشد گرايش هاي برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي، توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، تجارت الكترونيك و اقتصاد انرژي به اطلاع میرساند جلسه معارفه با حضور اعضای هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه خاتم، روز يكشنبه مورخ ۹۸/۷/٧ راس ساعت ١٦:۰۰ در اتاق جلسات ساختمان شماره ٢ دانشگاه خاتم - طبقه ٦- ساختمان دانشور شرقی برگزار خواهد شد حضور دانشجویان مذکور در این جلسه اجباری می باشد دانشگاه خاتم