جلسه معارفه با مدیر و اعضای هیات علمی گروه مدیریت

دانشجویان  جدیدالورود

گروه مدیریت ( ورودی ۱۳۹۸)

کارشناسی ارشد
کلیه گرایشها
 به اطلاع میرساند جلسه معارفه با حضور مدیر محترم گروه جناب آقای دکتر حاجی کریمی و اعضای هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه خاتم، روز دوشنبه مورخ  ۹۸/۷/۸ راس ساعت ۱۴:۰۰ در تالار امام رضا برگزار خواهد شد حضور دانشجویان مذکور در این جلسه اجباری می باشد.
دانشگاه خاتم