جلسه معارفه با مدیر و اعضای هیات علمی گروه مالی

دانشجویان  جدیدالورود
گروه مالی ( ورودی ۱۳۹۸) کارشناسی ارشد هردو گرایش مالی بانکداری , مدیریت و ریسک به اطلاع میرساند  جلسه معارفه با حضور مدیر محترم گروه جناب آقای دکتر پویانفر و اعضای هیات علمی گروه مالی دانشگاه خاتم، روز شنبه مورخ  ۹۸/۷/۱۳ راس ساعت ۹:۰۰ در تالار امام رضا ساختمان شماره یک طبقه همکف برگزار خواهد شد حضور دانشجویان مذکور در این جلسه اجباری می باشد.
دانشگاه خاتم