جدول زمانبندی مصاحبه دکتری فلسفه دانشگاه خاتم

اسامی ذیل سری مصاحبه شوندگان گروه فلسفه می باشند که خواهشمند است در ساعات مقرر جهت مصاحبه به محل درج شده در ذیل این جدول مراجعه فرمایید.

ردیف

نام خانوادگی

نام

زمان مصاحبه

تاریخ مصاحبه

1

آتش افروزان                           

مینا                              

8:30

دوشنبه 14 مهرماه

2

آقاخانی                         

فریده                                 

3

بوذری

عطیه

4

بیگ لریان                          

سودابه                                  

5

پیشکار

سیدابراهیم                                   

6

تاجیک

بنت الهدی

10:00

7

تیمورپور

نسیم

8

حاج میرزا رحمتی

نازیلا                                   

9

حاجی جعفری

علی

10

حیدری

بردیا

11

شاهواروقی

سعید

11:40

12

مرجان

شمس

13

صالح باریکیان                                

اوات                               

14

محمدابراهیم                                   

نرگس                                  

 

 

15

میری

سحر

13:00

 

16

نیکزاد

محمدحسین

 

 

17

یوحنایی

مسعودرضا

 

 

 
  • نحوه مصاحبه گروه فلسفه : مصاحبه بصورت حضوری
  • پرینت مدارك مورد نیازدر 3 نسخه: رزومه موجود در سایت وزارت علوم-هرگونه مدرک زبان-توصیه نامه-گواهی تدریس-کارهای پژوهشی
  • مصاحبه رشته فلسفه در ساختمان شماره 1 دانشگاه خاتم به آدرس خیابان ملاصدرا- شیراز شمالی – حکیم اعظم دانشگاه خاتم-طبقه همکف-سالن امام رضا