جدول زمانبندی مصاحبه دکتری حسابداری دانشگاه خاتم سری ششم

 

اسامی ذیل سری ششم مصاحبه شوندگان گروه حسابداری می باشند که مصاحبه این گروه به صورت غیرحضوری است؛خواهشمند است جهت مصاحبه به سایتlms.khatam.ac.ir  مراجعه نمایید، نام کاربری و کلمه عبور شماره موبایل شما میباشد.

ردیف

نام خانوادگی

نام

زمان مصاحبه

تاریخ مصاحبه

1

فرازی                                 

پروا                                    

11

سه شنبه 22 مهرماه

2

عارفی

داوود                                  

11:30

3

سلجوقی                                  

راضیه                                  

12

4

میرباقری                         

راضیه                                 

12:30

5

شعبانی                                  

زهرا                                  

13

6

برجیان                           

علی

10:30

چهارشنبه 23 مهرماه

7

قاسمی کرافشانی                                  

علیرضا                                  

10:45

8

دارابی                                  

ماهرخ                                    

11

9

نگهبان

محمدحسین                                   

11:15

10

رضوی

مرضیه                                   

11:30