جدول زمانبندی مصاحبه دکتری حسابداری دانشگاه خاتم سری سوم

اطلاعیه

جدول زمانبندی مصاحبه

دکتری حسابداری دانشگاه خاتم

سری سوم

 

اسامی ذیل سری سوم مصاحبه شوندگان گروه حسابداری می باشند که خواهشمند است در ساعات مقرر جهت مصاحبه به محل درج شده در ذیل این جدول مراجعه فرمایید.

ردیف

نام خانوادگی

نام

زمان مصاحبه

تاریخ مصاحبه

1

برجيان                                 

علي                                    

8:30

پنج شنبه 10 مهرماه

2

ميرباقري ريزي                          

راضيه                                  

3

طاهري                                  

بهناز                                  

4

قاسمي كرافشاني                         

عليرضا                                 

5

يوسفي                                  

نسرين                                  

6

صادقيان مطهر                           

سيده الهه                              

10:10

7

عارفي                                  

داوود                                  

8

پژوهي                                  

سحر                                    

9

جهان بخش                               

اميد                                   

10

مروج فرشي                              

محسن                                   

11

خدابنده                                

فرشيد                                  

11:50

12

نگهبان                                 

محمدحسين                               

13

صفري                                   

فاطمه                                  

 
  • نحوه مصاحبه گروه حسابداری : مصاحبه بصورت حضوری ، درصورت مواجهه با موارد خاص و مصاحبه شونده های شهرستانی: بصورت غیر حضوری
  • مدارك مورد نیاز می بایستی (بصورت اسکن شده در یک CD  به آدرس ذیل تحویل و همچنین از طریق ایمیل به آدرس مندرج در اطلاعیبه  شماره 1 ارسال شود) تاریخ تحویل CD ، فقط در تاریخهای 1 الی 3  مهرماه 1399 ساعت 8 الی 13
  • مصاحبه رشته حسابداری در ساختمان شماره 2- دانشگاه خاتم- خیابان ملاصدرا- شیراز شمالی – دانشور شرقی- پلاک 17

اسامی مابقی مصاحبه شوندگان در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهند شد. لطفا اخبار سایت دانشگاه خاتم را دنبال کنید.