تاریخ های آزمون تافل

 

"تاریخ آزمونهای TOEFL نیمه ی دوم 2019"

 

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

July 2019

ACTIVE

July 6, 2019

شنبه 15/04/1398

1

INACTIVE

July 13, 2019

شنبه 22/04/1398

2

INACTIVE

July 20, 2019

شنبه 29/04/1398

3

INACTIVE

July 28, 2019

یکشنبه 6/05/1398

4

August 2019

ACTIVE

August 3, 2019

شنبه 12/05/1398

5

INACTIVE

August 24, 2019

شنبه 2/06/1398

6

September 2019

ACTIVE

September 1, 2019

یکشنبه 10/06/1398

7

INACTIVE

September 7, 2019

شنبه 16/06/1398

8

INACTIVE

September 21, 2019

شنبه 30/06/1398

9

INACTIVE

September 28, 2019

شنبه 6/07/1398

10

October 2019

ACTIVE

October 12, 2019

شنبه 20/07/1398

11

ACTIVE

October 13, 2019

یکشنبه 21/07/1398

12

November 2019

ACTIVE

November 2, 2019

شنبه 11/08/1398

13

INACTIVE

November 9, 2019

شنبه 18/08/1398

14

INACTIVE

November 10, 2019

یکشنبه 19/08/1398

15

INACTIVE

November 17, 2019

یکشنبه 26/08/1398

16

INACTIVE

November 23, 2019

شنبه 02/09/1398

17

December 2019

ACTIVE

December 1, 2019

یکشنبه 10/09/1398

18

INACTIVE

December 7, 2019

شنبه 16/09/1398

19

INACTIVE

December 14, 2019

شنبه 23/09/1398

20

ACTIVE

December 21, 2019

شنبه 30/09/1398

21

توجه:

  • چنانچه تاریخ انتخابی شما در فهرست دانشگاه خاتم وضعیت ACTIVE دارد امَا در سایت ETS رویت نمی شود، به منزله ی تکمیل ظرفیت تاریخ مورد نظر می باشد.
  • فعَال سازی روزهای  برگزاری آزمون تنها با تائید سازمان ETS  می باشد و مرکز آزمون در این زمینه دخالتی ندارد.