برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار EViews

EViews

گروه اقتصاد برگزار می کند :

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که کارگاه آموزشی نرم افزار EViews در روز پنجشنبه مورخ 94/09/26  از ساعت 16-13 در لابراتوار شماره 301 برگزار می گردد .

                                                                                                                                  گروه اقتصاد

                                                                                                                               24/09/1394