برگزاري پنجمين کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد مديريت بحران در دانشگاه خاتم

 

رئیس کنفرانس

 

دکتر مجید قاسمی

 

رئیس هیأت مدیره انجمن مدیریت ایران

مدیر عامل بانک پاسارگاد

دبیر کنفرانس

 

دکتر آذر صائمیان

 

رئیس شورای سیاست گذاری مجله مدیریت

عضو هیات مدیره جمعیت توسعه علمی کشور

 

اعضای هیأت علمی

 

سركار خانم دكتر فیروزه
خلعت بری

مديرعامل موسسه رهیافت های
نوآور پاسارگاد

آقای دکتر ناصر
میرسپاسی

عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد
واحد
علوم تحقیقات

آقای دکتر محمد
رضا حمیدی زاده

عضو هیات علمی
دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر اکبر
عالم تبریز

عضو هیات علمی
دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر
منوچهر منطقی

رئیس سازمان ملی
فضایی ایران

خانم
دکتر نسرین جزنی

هیات علمی
دانشگاه شهید بهشتی

آقای علاء الدین
رفیع زاده

معاون نوسازی
اداری سازمان امور
اداری و استخدامی کشور

آقای دکتر
اباصلت خراسانی

عضو هیات علمی
دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر
ایرج سلطانی

عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اصفهان

آقای دکتر
عباسعلی حاج کریمی

مدیر گروه
مدیریت دانشگاه خاتم

آقای دکتر سید حسین
رضوی حاجی آقا

عضو هیات علمی
دانشگاه خاتم

خانم
دکتر مریم دانشور

عضو هیات
علمی دانشگاه خاتم

خانم دکتر
میترا آفتاب آذری

مشاورعالی مدیریت
بیمارستان خاتم الانبیاء

آقای
دکتر شاهین جعفرپور

رئیس مرکز نوسازی
و تحول اداری وزارت
ارتباطات و فناوری اطلاعات

آقای
دکتر علی سامانی

معاون مرکز نوسازی
و تحول اداری وزارت ا
رتباطات و فناوری اطلاعات

خانم
فریده حسینی اصفهانی

کارشناس وزارت
آموزش و پرورش

خانم
زهره حسینی

مشاور معاون توسعه
مدیریت وزارت
دادگستری

آقای
دکتر اسدالله خدیوی

عضو هیات علمی
دانشگاه فرهنگیان

آقای دکتر
مهدی نامداری پژمان

عضو هیات علمی
دانشگاه فرهنگیان

آقای
دکتر تقی آقا حسینی

عضو هیات علمی
دانشگاه فرهنگیان

آقای دکتر
تقی آقا حسینی

عضو هیات علمی
دانشگاه فرهنگیان

آقای دکتر
سعید صفری

عضو هیأت علمی
دانشگاه شاهد

آقای
دکتر رشیدی

عضو هیأت علمی
دانشگاه شاهد

آقای دکتر یزدانی

عضو هیأت علمی
دانشگاه شاهد