برنامه دوره های کارشناسی ارشد ترم دوم 95-96

فایل برنامه دوره های کارشناسی ارشد ترم دوم 95- 96 به تقکیک گروه های آموزشی :

ردیف گروه
1 مهندسی کامپیوتر
2 مهندسی برق و الکترونیک
3 مهندسی صنایع
4 حسابداری
5 مالی
6 مدیریت
7 زبان
8 علوم اقتصادی
9 حقوق
10

روانشناسی و علوم تربیتی

11 گروه معماری