برنامه ترم تابستان 1398 دانشگاه خاتم

اطلاعیه

برنامه ترم تابستان دانشگاه خاتم بشرح زیر است:

  1. حسابداری صنعتی 2 ( استاد: سرکارخانم دکتر حمیدی) روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 14 الی 17 و پنجشنبه از ساعت 8 الی11 صبح (برای ورودی 96 و قبل از آن).
  2. حسابداری صنعتی  1 ( استاد: سرکار خانم دکتر یوسفی ) روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 11 الی 14.
  3. ریاضی پیش دانشگاهی (استاد: سرکار خانم دکتر چغارزردی) روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 8 الی 11
  4. ریاضی 1 ( استاد : سرکارخانم دکتر اصغری) روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 11 الی 14
  5. ریاضی 2 (استاد: سرکار خانم دکتر اصغری) روزهای شنبه،دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 8 الی 11 ( برای ورودی 96 و قبل از آن).

کلاسهای فوق در صورت ثبت نام حداقل 15 دانشجو تشکیل خواهد شد.

کلاسها از روز شنبه مورخ 22/4/98 آغاز می شود و در تاریخ 27/5/98 پایان می یابد.

جدول برنامه امتحان دروس ترم تابستان

درس

تاریخ امتحان

ریاضی پیش دانشگاهی

ریاضی 1

ریاضی 2

شنبه

2/6/98

حسابداری صنعتی 1 و 2

سه شنبه

5/6/98

 

امور آموزش