انتشارات

ردیف

عنوان

مولف/مترجم

روی جلد

1

سرمایه گذاری ارزشی

دکترغلامرضا اسلامی بیدگلی

2

بانکداری بین المللی:
مبانی، فرصت ها، فنون

داود رضایی برزگر

3

مفاهیم مقدماتی علم حقوق

تالیف دکترغلام حسین وحیدی

4

اقتصاد کلان مالی معاصر

تالیف تاد آ.ناپ 
 ترجمه منوچهر فکری ارشاد

5

انقلاب صنعتی چهارم

تالیف کلاوس شوآب
  ترجمه طوفان عزیزی

6

مدیریت پروژه های بالادستی صنعت نفت در شرکت های اکتشاف و تولید (E&P)

ترجمه  امیر فرجی و
محبوبه سلیمانی

7

برنامه ریزی استراتژیک
مبتنی بر سناریو

تالیف برخارد شونکر 
 ترجمه فرهاد مهمان پذیر

8 مدیریت منابع انسانی 
(از تئوری تا عمل)
تالیف آقایان عباسعلی حاجی کریمی و ابوالحسن حسینی
9 شناخت مایکل پورتر
  
 تالیف جوان ماگرتا با همکاری مایکل پورتر
 ترجمه فرهاد مهمان پذیر