انتشارات

کتاب های در دست انتشار

  1. سرمایه گذاری ارزشی - دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی
  2. کتاب بانکداری بین المللی: مبانی، فرصت ها، فنون - داود رضایی برزگر
  3. درآمدی بر حقوق و حقوق بانکی - دکتر غلام حسین وحیدی

کتاب های انتشار یافته