اطلاعیه گروه زبان در خصوص تحویل پروپوزالها

قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی ۹۵ آموزش زبان، مطالعات ترجمه و ادبیات انگلیسی
 
به استحضار می رساند مهلت تحویل پروپوزال نهایی ۱۵ بهمن ماه می باشد و مقتضی است دانشجویان محترم حداکثر تا تاریخ فوق یک نسخه از پروپوزال را به دفتر گروه تحویل نمایند. بدیهی است بررسی و تعیین تکلیف پروپوزال این عده از عزیزان در جلسه سال ۹۶ منوط به تحویل به موقع نسخه نهایی می باشد. همچنین مسئولیت اطمینان از عدم سرقت ادبی و تشابه موضوعی با دانشجویان بوده و در غیر اینصورت عواقب تاخیرات صورت گرفته به عهده ایشان می باشد. 
 
با آرزوی موفقیت برای این عزیزان
گروه زبان انگلیسی