اطلاعیه : کلاس ارزیابی کارایی آقای دکترموقر در تاریخ 18 مهر تشکیل نمی شود

به اطلاع دانشجویان گروه کامپیوتر می رساند که کلاس ارزیابی کارایی آقای دکترموقر در تاریخ 18 مهر تشکیل نمی شود. در کلاس هفته آینده 25 مهر در مورد کلاس جبرانی تصمیم گیری خواهد شد و از طریق سایت به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

امور کلاس ها