اطلاعیه پژوهش

اطلاعیه: خواهشمند است دانشجویانی که اسامی آنها در ادامه می آید در روزهای دوشنبه و چهارشنبه مورخ 94/4/8 و یا 94/4/10 به منظور دریافت تایید و ابلاغیه پایان نامه های خود به کارشناس امور پژوهش  سرکارخانم تارین مراجعه نمایند.

  1.      بهاره رجبی
  2.      رضا عزیزی مقدم
  3.      فهیمه سلامتی قمصری
  4.      مریم پناهی مقدم
  5.      شبنم فیلی
  6.      شادی نظر مقدم
  7.      زینب منافی
  8.      حسن درجانی
  9.      مونا نوروزی
  10.      رشید محمودی

 

                                                                امور پژوهش