اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نام ترم دوم

اطلاعیه مهم دانشگاه خاتم

 
به اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه خاتم در تمامی مقاطع تحصیلی و تمامی ورودیها می رساند:
 
به دلیل تعطیلات دهه فجر، ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی ( ۲-۹۹) از ۲۵ بهمن ماه  الی ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ از طریق سامانه جامع آموزش دانشگاه خاتم IUMS به آدرس http://iums.khatam.ac.ir انجام می شود.
 
لطفا در بازه مقرر نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد خود اقدام فرمایید.
به منظورحفظ آرامش خود و نظر به ضرورت اضافه کردن دانشجویان  ثبت نامی به کلاسهای مجازی در Lms
لطفا  ثبت نام خود را به موقع انجام دهید.
تاکید میگردد تمدید تاریخ ثبت نام امکان پذیر نیست و کسانی که از انتخاب جا بمانند باید از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند.
شروع کلاسها از شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹ و بصورت مجازی میباشد.
 
 
با تشکر
اداره آموزش