اطلاعیه فوری: دانشجویان کارشناسی ارشد گروه حسابداری (حسابداری، حسابرسی و حسابداری مدیریت) ورودی های 1394 و ماقبل

اطلاعیه

دانشجویان کارشناسی ارشد گروه حسابداری (حسابداری، حسابرسی و حسابداری مدیریت)

ورودی های 1394 و ماقبل

 

دانشجویان گرامی لطفا جهت مشاوره حضوری- مجوز انتخاب واحد و تعیین وضعیت آموزشی در روزهای دوشنبه و چهارشنبه 15 و 17 شهریور ماه 1395 ساعت 14 در محل دانشگاه خاتم- طبقه اول کلاس شماره 105 مراجعه فرمایید.

(جلسه فوق با حضور مدیر محترم گروه، جناب آقای دکتر خوش طینت برگزار می گردد)

حضور کلیه دانشجویان 94 و ماقبل پیش از انجام ثبت نام در این جلسه ضروری است.

اداره آموزش