اطلاعیه شماره 3 داوطلبان دکتری تخصصی دانشگاه خاتم

اطلاعیه شماره 3

 جدول زمانبندی و محل مصاحبه گروه اول و دوم مصاحبه شوندگان دوره دکتری معماری

داوطلبان گرامی می بایستی در زمان های مقرر به دانشگاه خاتم ساختمان شماره 2 به آدرس خیابان شیراز شمالی، دانشور شرقی ، نبش بن بست دانش کوی پلاک 17 ، دانشگاه خاتم طبقه 5

اسامی گروه اول  مصاحبه شوندگان گروه معماری

تاریخ مصاحبه سه شنبه  21/3/98

ساعت مراجعه

داوطلب

 

9 الی 10

 

سمیه داودی

1

سید احمد مهدی نیا

2

فاطمه موسائی

3

نازنین حبیب پور کوچکی

4

تاریخ مصاحبه سه شنبه 21/3/98

ساعت مراجعه

داوطلب

 

10الی 11

پریا اکبری

5

شاهین جمشیدی

6

مصطفی خیری

7

سید علی باب الحوائجی

8

تاریخ مصاحبه سه شنبه 21/3/98

ساعت مراجعه

داوطلب

 

11الی 12

ماهان مشایخ

9

سید فرشاد معصومی

10

نازنین خورسندی

11

فاطمه فوقانی

12

تاریخ مصاحبه سه شنبه 21/3/98

ساعت مراجعه

داوطلب

 

12الی 13

ایمان شیخ الانصاری

13

میلاد کریمی

14

فاطمه رستمی

15

مرتضی حمزه نژاد

16

 

 

اسامی گروه دوم مصاحبه شوندگان گروه معماری

تاریخ مصاحبه چهارشنبه  22/3/98

ساعت مراجعه

داوطلب

 

9 الی 10

سارا نصر اصفهانی

1

رضوانه منصوری

2

غزاله میرهادی

3

سارا اسفندیاری ظهیر

4

تاریخ مصاحبه چهارشنبه 22/3/98

ساعت مراجعه

داوطلب

 

10الی 11

فاطمه رضائی

5

محمد ترقی جاه

6

دلارام سیاحتگر

7

آناهیتا عبد شریف آبادی

8

تاریخ مصاحبه چهارشنبه 22/3/98

ساعت مراجعه

داوطلب

 

11الی 12

مسلم مستاجران گورتانی

9

سمیه سادات ابوالقاسم حسینی

10

علی دری

11

مژده سروش

12

تاریخ مصاحبه چهارشنبه 22/3/98

ساعت مراجعه

داوطلب

 

12الی 13

محمد پورناجیان

13

 

 

 

  • همراه داشتن کارت معتبر شناسایی ( کارت ملی) برای تمامی مصاحبه شوندگان الزامی است.
  • در روز مصاحبه از پذیرفتن همراه / والدین دانشجویان در محل دانشگاه خاتم معذوریم.