اطلاعیه شماره 2 داوطلبان آزمون ارزیابی تخصصی دوره دکتری

اطلاعیه شماره 2 داوطلبان آزمون ارزیابی تخصصی دوره دکتری

به اطلاع می رساند حضور داوطلبان از ساعت 8 صبح تا 19 جهت آزمون کتبی الزامی می باشد. در این امتحان صبح آزمون فلسفه غرب و بعدازظهر آزمون فلسفه اسلامی می باشد. مفاد امتحان ها به شرح زیر می باشد.

صبح امتحان اول ارسطو 9 تا 11
صبح امتحان دوم ابن سینا 11:5 تا 13:30
بعدازظهر امتحان اول ملاصدرا 15 تا 17
بعدازظهر امتحان دوم ژان پل سارتر 17:5 تا 19

داوطلبان گرامی جهت تحویل مدارک حداقل یک ساعت زودتر در محل حضور یابند .

امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

1395/02/18