اطلاعیه شماره 2 دانشگاه خاتم در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتري (Ph.D) سال97-98

اطلاعیه شماره 2 دانشگاه خاتم در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتري (Ph.D) سال97-98

به اطلاع داوطلبان عزیز می رساند آزمون کتبی از تاریخ 24/03/1397 به تاریخ 23/03/1397  منتقل گردید. این آزمون در دو نوبت: نوبت اول از ساعت 9 الی 11 و 11:30 الی 13:30 (فلسفه غرب-متن انگلیسی) و نوبت دوم از ساعت 15 الی 17 و 17:30 الی 19 (فلسفه اسلامی-متن عربی) انجام خواهد شد.

 

تحصیلات تکمیلی دانشگاه خاتم