اطلاعیه در مورد کلاس های ترم تابستان

به آگاهی دانشجویانی که در ترم تابستان ثبت نام نموده اند می رساند:

  • کلاسهای حسابداری صنعتی 1، آمار و ریاضیات کاربردی 1 از روز دوشنبه 95/04/21 تشکیل می شود.
  • کلاسهای اصول حسابداری 2، ریاضیات کاربردی 2 از روز شنبه  95/04/19 تشکیل می شود.

آموزش دانشگاه خاتم
95/04/17