اطلاعیه در مورد استفاده از کتابخانه و پایگاههای اطلاعاتی

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان ورودی 94، جهت استفاده از کتابخانه و پایگاههای اطلاعاتی

دانشجویان می توانند جهت استفاده از پایگاههای اطلاعاتی ، پس از فعال کردن ایمیل دانشجویی خود (تحت دامنه خاتم khatam.ac.ir@) در سامانه سمنتاک به آدرس زیر ثبت نام نمایند.

Semantak.ir

اطلاعات تکمیلی درباره نحوه ثبت­ نام و  پایگاههای تحت پوشش در وب سایت  دانشگاه خاتم (www.khatam.ac.ir)، بخش کتابخانه قرار دارد.

همچنین برای تائید اطلاعات کاربری برای عضویت در کتابخانه تا پایان مهرماه به کتابخانه مراجعه نمائید.

واحد کتابخانه

13/7/94