اطلاعیه در خصوص کلاس های ترم تابستان

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند

  • کلاس حسابداری صنعتی 1 (دکتر رشیدی ) از فردا چهارشنبه مورخ 1395/04/23 ساعت 11 تشکیل می گردد.
  • بدیهی است کلاس ریاضی کاربردی 2 از ساعت 8 صبح تشکیل خواهد شد.
  • ضمناً چنانچه کلاسهای ریاضی به حد نصاب نرسد هر دو کلاس ریاضی در تابستان لغو خواهد شد.