اطلاعیه در خصوص درخواست وام شهریه

اطلاعیه وام

به اطلاع کلیه دانشجویانی که متقاضی وام شهریه می باشند میرساند : هرچه زودتر با مراجعه به سایت صندوق رفاه دانشجویان و از طریق پرتال دانشجوئی با استفاده از کد ملی مراجعه و ثبت نام نمایند. مهلت ثبت نام تا 18  شهریور می باشد.

SWF.IRآدرس سایت