اطلاعیه : ایجاد رشته فلسفه در مقطع دکتری در دانشگاه خاتم

بسمه تعالی

با آرزوی توفیقات الهی به آگاهی می رساند : شورای محترم گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 94/11/18  با ایجاد رشته فلسفه در مقطع دکتری در دانشگاه خاتم موافقت قطعی به عمل کرده است.

این موفقیت را به کلیه همکاران محترم: اعضای هیات علمی و کارکنان و همچنین دانشجویان دانشگاه خاتم تبریک می گوییم.

هیات رئیسه دانشگاه خاتم