اطلاعیه آزمون داخلی دوره دکتری سال 96

اطلاعیه  آزمون داخلی دوره دکتری سال 96

به اطلاع پذیرفته شدگان دوره دکتری سال 96 رشته فلسفه میرساند ، آزمون کتبی این دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 29/03/96 ساعت 9 صبح و مصاحبه در تاریخ 11/04/96 انجام خواهد شد .

منابع آزمون هم برای امتحان کتبی و هم مصاحبه بشرح ذیل می باشد :

  1. 1- فلسفه غرب به همراه متن انگلیسی (ضریب 3)
  2. 2- فلسفه اسلامی به همراه متن عربی (ضریب 2)

                                                امور آموزش
                                                                                   07/03/96