اطلاعیه:کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداری ورودیهای 91 ، 92 و93

اطلاعیه

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداری ورودیهای 91 ، 92 و93 میرساند ، ثبت نام حضوری در تاریخ 15/6/1393 از ساعت 9صبح الی 12 و 14 الی 17 در کلاس شماره 101 ، طبقه اول انجام خواهد پذیرفت .

دانشجویان موظفند پس از ثبت نام حضوری و تأیید و امضاء برگ انتخاب واحد توسط جناب آقای دکتر خوش طینت مدیر محترم گروه حسابداری از طریق سایت نسبت به ثبت انتخاب واحد خود در سیستم اقدام نمایند ، بدیهی است مهلت مذکور قابل تمدید نبوده و در صورت عدم ثبت نام ، دانشجویان فقط در موعد حذف و اضافه واحد می توانند ثبت نام نمایند.

                                                                                                                                       امور آموزش

                                                                                                                                  30/04/1394