اسامی دانشجویان محروم شده از حضور در جلسه امتحان ترم دوم 96-97

دانشجویان نام برده در جدول زیر از شرکت در آزمون درس مربوطه محروم شده اند.

 


نام


نام درس


نام استاد


زهرا منصوری


توسعه اقتصادی


ابوالقاسم جمشیدی


فهیمه کدخدائی


توسعه اقتصادی


ابوالقاسم جمشیدی


مطهره رشیدی


توسعه اقتصادی


ابوالقاسم جمشیدی


پریناز عبدلی مسینان


اصول حسابداری 1


حسین بخشایی محبوب


علی نوروزی


اصول حسابداری 1


حسین بخشایی محبوب


مریم عطااللهی


اصول حسابداری 2


حسین بخشایی محبوب


مهدیه فهیمی


اصول حسابداری 1


حسین بخشایی محبوب


میناسادات سیدکریمی


اصول حسابداری 1


حسین بخشایی محبوب


اسماعیل نعمتی


اقتصاد کلان


روزبه بالونژادنوری


زهرا منصوری


زبان تخصصی 2


سیمین عبدالعلیزاده


غزاله بدریکتا


زبان تخصصی 2


سیمین عبدالعلیزاده


صاحبه زکائی


ریاضی پایه


عقیله محمودزاده


محمدامیر نیکبخت


ریاضی پایه


عقیله محمودزاده


علی نوروزی


ریاضی پایه


عقیله محمودزاده


نجمه سعیدی


ریاضی پایه


عقیله محمودزاده


سمانه حاج اسمعیل پور


اندیشه اسلامی


علیرضا شرفی جم


شیما عبدالحسینی


اندیشه اسلامی


علیرضا شرفی جم


علیرضا مومنی


اندیشه اسلامی


علیرضا شرفی جم


فاطمه عزآبادی


اندیشه اسلامی


علیرضا شرفی جم


پریناز عبدلی مسینان


زبان عمومی


فرهاد غیاثوند


مریم عطااللهی


زیان عمومی


فرهاد غیاثوند


سحر حاجی ها


روانشناسی عمومی


ماندانا نیکنام


الهام شوندی


اندیشه اسلامی 2


محسن آشوری


پریناز عبدلی مسینان


اندیشه اسلامی 2


محسن آشوری


علیرضا شاعر عطار


اندیشه اسلامی 2


محسن آشوری


محدثه یعقوبی


اندیشه اسلامی 2


محسن آشوری


محمد باباخانی


اندیشه اسلامی 2


محسن آشوری


نجمه سعیدی


اندیشه اسلامی 2


محسن آشوری


الهه عبادی


ریاضی 2


محسن تقوی طلب


حمیدرضا رضایی


ریاضی 2


محسن تقوی طلب


سما رسولی منظم


ریاضی 2


محسن تقوی طلب


فاطمه رحیمی پور


ریاضی 2


محسن تقوی طلب


محدثه یعقوبی


آمار و کاربرد آن در مدیریت


محسن تقوی طلب


مریم عطااللهی


ریاضی 2


محسن تقوی طلب


مطهره رشیدی


ریاضی 2


محسن تقوی طلب


معصومه سرورضایی


ریاضی 2


محسن تقوی طلب


مهسا خاکزادان


ریاضی 2


محسن تقوی طلب


نگین سامانلو


ریاضی 2


محسن تقوی طلب


هادی محمدی نژاد


ریاضی 2


محسن تقوی طلب


عماد برنجی


آمار و کاربرد آن در مدیریت


محسن تقوی طلب


محمد محمدی کنجانی


آمار و کاربرد آن در مدیریت


محسن تقوی طلب


امیرحسین حلاج


ریاضی 2


محسن تقوی طلب


فاطمه اوتادی


روش تحقیق


محمد زرنگار


زهرا منصوری


نظریه های پول


محمد ولیمقدم زنجانی


فاطمه رمضانی


نظریه های پول


محمد ولیمقدم زنجانی


محمدامیر نیکبخت


مالیه عمومی


محمد ولیمقدم زنجانی


مطهره رشیدی


مالیه عمومی


محمد ولیمقدم زنجانی


الناز حاجی محمدمیرزا


تفسیر موضوعی قرآن


محمدجواد آقاجری


حورا رحمتی


تفسیر موضوعی قرآن


محمدجواد آقاجری


فاطمه قهرمانی


تفسیر موضوعی قرآن


محمدجواد آقاجری


فرنگیس سککی


انقلاب اسلامی


محمدجواد آقاجری


محمدناصر نیکبخت


انقلاب اسلامی


محمدجواد آقاجری


مهسا دوستعلی


تفسیر موضوعی قرآن


محمدجواد آقاجری


فهیمه کدخدائی


انقلاب اسلامی


محمدجواد آقاجری


پریناز عبدلی مسینان


جغرافیای اقتصادی ایران


محمدعلی جمالی


رکسانا خلخالی راد


جغرافیای اقتصادی ایران


محمدعلی جمالی


فاطمه بهرامی فرد


جغرافیای اقتصادی ایران


محمدعلی جمالی


مهدیه فهیمی


جغرافیای اقتصادی ایران


محمدعلی جمالی


الناز بازرگان


تفسیر موضوعی قرآن


محمدناصر حقیقت


مریم عطااللهی


تفسیر موضوعی قرآن


محمدناصر حقیقت


محدثه محمدزاده سلحشور


تفسیر موضوعی قرآن


محمدناصر حقیقت


معصومه اسکندری


تفسیر موضوعی قرآن


محمدناصر حقیقت


فرناز یاری


تفسیر موضوعی قرآن


محمدناصر حقیقت


هلیا دقیق


تفسیر موضوعی قرآن


محمدناصر حقیقت


مهدیه تاجیک


تفسیر موضوعی قرآن


محمدناصر حقیقت


محمدصادق شیخیان


تفسیر موضوعی قرآن


محمدناصر حقیقت


رامین عبداله شاهی


اقتصاد خرد پیشرفته


محمدهادی چمران


اکرم حسن زاده سیلویی


بررسی موراد خاص در حسابداری


محمود لنگری


احسان قاسمی


اقتصادسنجی


مریم قره داغی


زینب جدی


متون حقوقی


مصطفی نورالهی


زینب جدی


حقوق بین الملل خصوصی


مصطفی نورالهی


محمدعسکری کچوسنگی


حسابداری صنعتی 1


ناصر محمودزاده


هادی محمدی نژاد


حسابداری صنعتی 1


ناصر محمودزاده


الناز بازرگان


مدیریت تولید


ندا سلطان محمدی


حمیدرضا دولت نژاد


مدیریت تولید


ندا سلطان محمدی


دیبا قادریان


اصول اقتصاد  2


ندا فرحبخش


شقایق صادقی


اصول اقتصاد  2


ندا فرحبخش


فاطمه عزآبادی


اصول اقتصاد  2


ندا فرحبخش


مهشاد فخیمی راد


اصول اقتصاد  2


ندا فرحبخش


محمدحسین اختری


زبان تخصصی 2


هاجر رحمانی


حسام باریکانی


مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته


هادی جمالیان


فاطمه قهرمانی


تفسیر موضوعی قرآن


محمدناصر حقیقت


علیرضا مومنی


تفسیر موضوعی قرآن


محمدناصر حقیقت


فاطمه نظری


تفسیر موضوعی قرآن


محمدناصر حقیقت


شیما عبدالحسینی


تفسیر موضوعی قرآن


محمدناصر حقیقت