ابلاغیه تصویب پروپوزال مهر 1398

دانشجویان نامبرده در ذیل برای دریافت ابلاغیه تصویب پروپوزال در اسرع وقت به واحد پژوهش مراجعه نمایند. لطفا توجه داشته باشید که تحویل یک نسخه از ابلاغیه به استاد راهنما، یک نسخه به استاد راهنمای همکار، یک نسخه به مدیر گروه، الزامی است و نسخه دانشجو در پرونده درج میشود.

 • شاهواروقی فراهانی میلاد
 • صباغ       مهکامه
 • هاشمی     مهسا
 • کاوسی     مهسا
 • پورطاهری              مهتاب
 • ساحلی      مصطفی
 • مهاجرقارخانی         یاشار
 • فلاح پور  یاسمن
 • حاجی زاده               واحد
 • رحمانی    هادی
 • قوامی       نوید
 • یامی         نگار
 • محتشمی تبار           نگارسادات
 • محمدی خیرآبادی     نفیسه
 • بصیری   نفیسه
 • غلامحسینی             نسرین
 • مقامی       نازنین
 • کوخازاده  مروت
 • جعفری جمال آبادی  مرضیه
 • مطیع       مرتضی
 • جلالی فراهانی         مرتضی
 • یزدان پناه محمد
 • ناصری    محمدمهدی
 • پاسبانی    داوود
 • رحیمی     رضا
 • خدمتی     حسین
 • احسانی    حانیه
 • ابراهیمی کیاسری    حاتمه
 • طهماسیان تهمینه
 • مصفایی   پریسا
 • جوادی راد               پریسا
 • غفوری مقدم            بهنام
 • گل کار     اوا
 • قنبرنژادممقانی         امین
 • همت زاده امیررضا
 • دوزنده زنوزی         امیرحسین
 • حیدری     امیرحسین
 • بیات بیدکریه            الهه
 • وفاجو       آرمان
 • معبدی رحیمی         عالیه
 • مشگی اسکوئی        شبنم
 • رحمان پور              سینا
 • رضوی دهکردی     سیده نرجس
 • ایران پور سیده روژین
 • یاوری      سیدمحمدرضا
 • خاکبازان  سمانه
 • بیگوردی سحر
 • کیانی اسیابر             ساینا
 • عسکریان ساناز
 • افشار        زهره
 • مشهدی تفرشی         زهرا
 • صالحی    زهرا
 • موسوی نیا               رویا
 • قدمی        فریناز
 • یزدانی     فرزانه
 • اشرف نژاد              فرانک
 • گنجوی    فاطمه
 • کرکه آبادی           فاطمه
 • سبزواری فاطمه
 • رضائی   فاطمه
 • پیروز حمیدی        فاطمه
 • مقصودی علی
 • مرادآبادی محمدعلی
 • محمدی   مائده
 • رئوف نیا محمدرضا
 • شعبانی    محسن
 • گنجی     محمد
 • فریدونی  محمدحسین
 • رضایی   محمدحسین
 • سلیمانی   گل ناز
 • روغنی    محمدتقی
 • روشان شمال         علی
 • حمیدی فر زهرا
 • توکلی     سحر
 • مرادمند رودپشتی    شیوا