آقای دکتر بهاءالدین شریعت درگذشت برادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت می گوییم

بسمه تعالی

اِنّا لِلّه وَ اِنّا اِلَیه راجِعون

   جناب آقای دکتر بهاءالدین شریعت
  معاونت محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه خاتم

بدینوسیله درگذشت برادر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم آمرزش و علو درجات و برای جنابعالی و خانواده گرامی صبر و تحمل آرزومندیم .

 

                                                                          از طرف هیات رئیسه دانشگاه، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه خاتم