آغاز سال تحصیلی 95-96 و شروع کلاس های دانشگاه خاتم 20 شهریور می باشد.

پیشاپیش شروع سال تحصیلی جدید را به همه دانشجویان تبریک می گوییم.

به آگاهی دانشجویان عزیز می رساند که آغاز سال تحصیلی 95-96 و شروع کلاس های دانشگاه خاتم 20 شهریور می باشد.