آخرین مهلت برای ارایه فرم پروپوزال گروه کامپیوتر

اطلاعیه:

بدین وسیله به اطلاع تمامی دانشجویان ورودی 93 گروه کامپیوتر می رساند که جلسه بررسی و تصویب پایان نامه های دانشجویان در روز یک شنبه 31 خرداد برگزار می گردد. بدیهی است که کلیه دانشجویان می بایستی تا تاریخ مذکور فرم های امضا شده را نحویل گروه دهند.

مدیرگروه کامپیوتر

دکترمحمدعشقی