نوآوری

پیام ریاست محترم دانشگاه به استادان گرانقدر دانشگاه خاتم

به  آگاهی می رساند با عنایت به موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارتقا موسسه آموزش عالی خاتم به دانشگاه، ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر قاسمی پیامی خطاب به اساتید گرانقدر دانشگاه خاتم ارسال نموده اند که متن آن پیام به شرح ذیل اعلان می گردد.

انتصاب مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه

به حكم رياست محترم دانشگاه، مديران گروه هاي آموزشي به شرح ذيل منصوب گرديدند:
  • سرکار خانم دکتررضوان حجازی مدير محترم گروه حسابداری
  • سرکار خانم دکترشعله باقری پرمهر مدير محترم گروه اقتصاد
  • سرکار خانم دکترآناهیتا خدابخشی کولائی مدير محترم گروه علوم تربیتی و مشاوره

انتصاب اعضاي جديد شوراي دانشگاه

با حکم مورخ 06/17/1400 رئیس دانشگاه، سركار خانم دكترشهين اعواني، سركار خانم دكتر ندا معنوي زاده، جناب آقای دکتر سید حسین رضوی حاجی آقا، و جناب آقای دکتر محمد مروتی به مدت 2 سال به عضويت شوراي دانشگاه  منصوب شدند.