کیوان ناوی
داخلی: 4122
استاد مدعو

هاترا وقوعی
داخلی: 4188
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه علوم اقتصادی

نظام الدین رحیمیان
داخلی: 4124
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه حسابداری

ندا معنوی زاده
داخلی: 4130
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه مهندسی صنایع

نجمه حاجیان
داخلی: 4071
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه حسابداری

معصومه استاجی
مدیر گروه
گروه آموزشی: گروه زبان انگلیسی

مصطفی نورالهی
داخلی: 4113
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه حقوق

مسعود ربانی
مدیر گروه
گروه آموزشی: گروه مهندسی صنایع
وبسایت شخصی: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mrabani/

مریم دانشور
داخلی: 4125
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه مدیریت

مرتضی شهبازی نیا
داخلی: 4004
مدیر گروه
گروه آموزشی: گروه حقوق

محمدمهدی حاج ملک
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه زبان انگلیسی

محمدصادق لبانی مطلق
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه حقوق

محمدجواد ثقفی
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه معماری

محمدتقی منظوری
داخلی: 4123
استاد مدعو

محمد عشقی
داخلی: 4120
استاد مدعو

محمد طهرانی
داخلی: 4122
عضو هیئت علمی

محسن خوش طینت نیک نیت
داخلی: 4114
مدیر گروه
گروه آموزشی: گروه حسابداری

ماندانا نیکنام
داخلی: 4121

لیلا زمانی
داخلی: 4172
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه حسابداری

فرزانه یوسفی اصل
داخلی: 4065
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه حسابداری

غلامرضا اعوانی
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه فلسفه

علیرضا متقی زاده
داخلی: 4184
عضو هیئت علمی

علی موقررحیم آبادی
داخلی: 4118
مدیر گروه

عبداله شمیسا
داخلی: 4111
مدیر گروه
گروه آموزشی: گروه مهندسی برق

عباسعلی حاج کریمی
داخلی: 4128
مدیر گروه
گروه آموزشی: گروه مدیریت

شهین اعوانی
استاد مدعو
گروه آموزشی: گروه فلسفه

شعله باقری پرمهر
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه علوم اقتصادی

سیمون آیوازیان
مدیر گروه
گروه آموزشی: گروه معماری

سیدمحمدتقی بطحایی
داخلی: 4131
استاد مدعو
گروه آموزشی: گروه مهندسی برق

سیدرضا جلال زاده
داخلی: 4656
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه مدیریت
وبسایت شخصی: www.drjalalzadeh.com

سیدحمید طالب زاده
مدیر گروه
گروه آموزشی: گروه فلسفه

سیدحسین رضوی حاجی آقا
داخلی: 4125
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه مدیریت

سونا بایرام زاده
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه مدیریت

سعید علائی
داخلی: 4114
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه مهندسی صنایع

سعید رحیمیان
مدیر گروه
گروه آموزشی: گروه مالي

رضوان حجازی
داخلی: 4034
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه حسابداری

رباب کلانتری
داخلی: 4660
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه مالي

داود نصراصفهانی
عضو هیئت علمی

داراب دیبا
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه معماری

خشایار خازن
مدیر گروه

حمید آرین
استاد مدعو

بابک مجیدی
داخلی: 4189
عضو هیئت علمی

امیرحسین علیان
داخلی: 4184
عضو هیئت علمی

امیر فرجی
داخلی: 4176
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه معماری

الهام حمیدی باروق
داخلی: 4127
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه حسابداری

اصغر ساعد سمیعی
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه معماری

احمد پویانفر
داخلی: 4175
عضو هیئت علمی
گروه آموزشی: گروه مالي
وبسایت شخصی: http://pouyanfar.ir

احسان اخترکاوان
داخلی: 4117
عضو هیئت علمی

آناهیتا خدابخشی کولایی
داخلی: 4121
مدیر گروه

آتیه زمانی
عضو هیئت علمی
وبسایت شخصی: http://piais.ir/piais-staff/49