مواد،انرژيها و فناوريهای کوآنتومی

برای نخستين بار در کشور، در سال تحصيلی 96-1397، دوره ی جديدی در سطح کارشناسی ارشد توسط دانشگاه خاتم برگزار می شود که هدف آن ايجاد پايگاه های دانش در مرزهای دانش جهانی است. اين دوره ميان رشته ای  با عنوان "مواد،انرژيها و فناوريهای کوآنتومی (QMET)" مباحث آزمايشگاهی و صنعتی مربوط به علوم کاربردی و فناوريهای نوظهور را دربر می گيرد.

QMET در سه گرايش تخصصي 1) مواد پيشرفته، 2) فناوري هاي نوظهور در انرژي و 3) علم و فناوری کوانتومي به زبان انگلیسی ارائه خواهد شد. اين دوره توسط اساتيد برجسته  با سابقه آموزشی-پژوهشی در عالی ترین دانشگاه های جهان برگزار می شود.

دانشجويان اين دوره، در صورت کسب امتياز لازم، از بورس تحصيلي برخوردار خواهند شد. دانشجويان پذيرفته شده دسترسي به پیشرفته ترین تجهيزات آزمايشگاهي جهان را خواهند داشت که توسط مؤسسه ی رهيافتهای نوآور برتر پاسارگاد تجهیز می گردد و خواهند توانست در چرخه ی پژوهش و گسترش صنعتی قرار بگيرند.

 

Code

Masters’s curriculum QMET

Semester

Advanced Materials (ECTS)

Emerging Energies Technology
(ECTS)

Quantum Science and Technology

 

Iranian
Units

QMA101

Advanced quantum mechanics**

1

8

8

8

2

QMA102

Advanced statistical mechanics**

1

8

8

8

2

QMA103

Advanced materials**

1

8

8

8

2

QMA104

Solid state physics **

1

8

8

8

2

QMA105

Crystallography

2

8

----

----

2

QMA106

Principles of Soft Condensed Matter

2

4

4

----

1

QMA107

Magnetism; Principles, Materials, And Properties

2

4

----

 

4

 

1

QMA108

Introduction to  Mesoscopic Physics in Nanoelectronics

2

----

----

 

4

1

QMA109

Foundations in Nanoengineering:

Physical Principles

2

4

4

 

----

1

QMA110

Foundations in Nanoengineering: Chemical Principles

2

4

4

 

----

1

QMA111

Soft Matter Processing

2

8

----

----

2

QMA112

Principle of Photonics and Quantum Optics

2

----

8

8

2

QMA113

Interaction of Matter and Quanton

2

----

8

8

2

QMA114

Symmetries of matter

2

---- 

----

8

2

QMA115

Characterization of Nano-engineered Systems

2

8

8

8

2

QMA116

Master 1 Project

2

12

12

12

3

 

 

Code

Masters’s curriculum QMET

Semester

Advanced Materials
(ECTS)

Emerging Energies Technology
(ECTS)

Quantum Science and Technology

 

Iranian
Units

QMA1117

Synthesis, Characterization and Applications of 2D Materials

3/4

8

8

----

2

QMA118

Emerging renewable energy related technologies

3/4

----

8

----

2

QMA120

Nanotoxicology and Nanoecotoxicology

3/4

4

4

----

1

QMA121

Advanced Micro- and Nanomaterials for Energy challenges

3/4

----

4

----

1

QMA122

Nanocatalysts

3/4

4

4

----

1

QMA123

Micro and Nano Fabrication and techniques

3/4

4

----

4

1

QMA124

Synchrotron Characterization of Nanomaterials

3/4

8

8

8

2

QMA125

Nanomagnetism and  Spintronics; Fundamentals and Applications

3/4

 4

----

4

1

QMA126

Introduction to Solid state Quantum Information and Computing

3/4

----

----

8

2

QMA127

Principles of Bionanotechnology

3/4

4

----

----

1

QMA128

Nanomaterials and Environment

3/4

4

----

----

1

QMA129

Physics and Technology of Low-Temperatures

3/4

----

----

4

1

QMA130

Introduction to Optoelectronic Devices

3/4

----

4

4

1

QMA131

Computational Materials Science

3/4

8

8

8

2

QMA132

Condensed Matter Theory for Experimentalists

3/4

8

----

8

2

QMA133

Advanced Soft Matter

3/4

4

----

----

1

QMA134

In-depth Practical Electron Microscopy

3/4

4

4

----

1

QMA135

Near Field Spectroscopy of Low Dimensional Systems

3/4

4

----

4

1

QMA136

Applied Plasmonics

3/4

4

----

----

1

QMA137

Special topics in condensed matter

3/4

4

4

4

1

QMA138

Nanotechnology Entrepreneurship, Management and Commercialization**

3/4

2

2

2

1

QMA139

Energy economics**

3/4

2

2

2

1

QMA140

Emerging technologies in sustainable developments**

3/4

2

2

2

1

QMA141

Master 2 project

4

30

30

30

8

*Each ECTS is equivalent to 30 working hours, which consists class hours, tutorials, assignments, and course project.
** Mandatory modules for all students

 

 • علاقه مندان از رشته های فیزیک، شیمی، مهندسی برق، مکانیک، مواد و انرژی می توانند رزومه ی خود را به همراه ریز نمره ی دوره ی کارشناسی به آدرس info@piais.ir ارسال نمایند. برای کسب اطلاعات بيشتر با آدرس ایمیل ذکر شده و یا با شماره های ۸۹۱۷۴۰۹۴ و ۸۹۱۷۴۰۹۷ تماس حاصل نمایید.
 • دپارتمان "فناوری های همگرا" دانشگاه خاتم در نظر دارد تا با التفات به سطح بسیار بالای این دوره و همکاران بین­ المللی آن، از دانشجویان ممتاز کشور و استعداد های درخشان دانشگاه ها (دانش ­آموخته یکی از رشته ها­ی کارشناسی فیزیک، شیمی، مهندسی مواد، مهندسی برق، مهندسی مواد، مهندسی پلیمر، و مهندسی انرژی)، پس از بررسی وضعیت تحصیلی آنها، ثبت نام بعمل آورد. طبق توافقات با همکاران فرانسوی این دوره، داوطلبین شرکت در این دوره باید حائز شرایط ذیل باشند:

۱.  اتمام دوره کارشناسی حداکثر در ۸ ترم تحصیلی

۲. حضور در لیست 10 درصد برتر دوره تحصیلی.

۳. دارا بودن سطح زبان خوب انگلیسی یا فرانسه (از طریق انجام مصاحبه یا ارائَه مدرک بین المللی)

 • دکتر سید حامد ابوطالبی
 • دکتر امان آتابای
 • دکتر عرفانه بهجت
 • دکتر ساناز حقگو
 • دکتر فیروزه خلعتبری
 • دکتر خشایار خازن
 • دکتر سپیده ذاکری
 • دکتر حسین علی مددی
 • دکتر علیرضا متقی زاده
 • دکتر داوود نصر

 

 • Dr Alexandra Satalolv
 • Dr Imad Arfaoui
 • داوطلبانی که در مرحله تکمیل ظرفیت اقدام به انتخاب  رشته "مواد،انرژيها و فناوريهای کوآنتومی (QMET)" نموده اند می بایستی رزومه ی خود را به همراه ریز نمره ی دوره ی کارشناسی به آدرس info@piais.ir ارسال نمایند. پس از بررسی اولیه و تعیین تاریخ مصاحبه با ایشان تماس برقرا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بيشتر با آدرس ایمیل ذکر شده و یا با شماره های ۸۹۱۷۴۰۹۴ و ۸۹۱۷۴۰۹۷ تماس حاصل نمایید.
 • ثبت نام دانشجویان ورودی سال تحصیلی 96-97 در حال انجام است.
دانشکده: