مواد،انرژيها و فناوريهای کوآنتومی QMET

برای نخستين بار در کشور، در سال تحصيلی 96-1397، دوره ی جديدی در سطح کارشناسی ارشد توسط دانشگاه خاتم برگزار می شود که هدف آن ايجاد پايگاههای دانش در مرزهای دانش جهانی است. اين دوره ميان رشته ای  با عنوان "مواد،انرژيها و فناوريهای کوآنتومی (QMET)" مباحث آزمايشگاهی و صنعتی مربوط به علوم کاربردی و فناوريهای نوظهور را دربر می گيرد. همتای اروپايی  این دوره با عنوان نانومت (NANOMAT, www.nanomat-master.eu) در دانشگاه پير و ماری کوری (UPMC) برگزار می شود. دانشگاه UPMC در فرانسه در رشته ی علوم مقام نخست و در سطح جهان در مقام چهاردهم علوم قرار گرفته است.

QMET در سه گرايش تخصصي 1) مواد پيشرفته، 2) فناوري هاي نوظهور در انرژي و 3) علم و فناوری کوانتمي به زبان انگلیسی ارائه خواهد شد. اين دوره توسط اساتيد برجسته  با سابقه آموزشی-پژوهشی در عالی ترین دانشگاه های جهان و با همکاری اساتید دانشگاهUPMC  برگزار می شود.

دانشجويان اين دوره، در صورت کسب امتياز لازم، از بورس تحصيلي برخوردار خواهند شد. دانشجويان پذيرفته شده دسترسي به پیشرفته ترین تجهيزات آزمايشگاهي جهان را خواهند داشت که توسط مؤسسه ی رهيافتهای نوآور برتر پاسارگاد تجهیز می گردد و خواهند توانست در چرخه ی پژوهش و گسترش صنعتی قرار بگيرند.

علاقه مندان می توانند برای اطلاعات بيشتر و دسترسی به ريز مواد درسهای دوره به آدرس khatam.ac.ir/qmet مراجعه نمايند یا با شماره تلفن 89174094  تماس بگيرند.

Each ECTS is equivalent to 30 working hours, which consists class hours, tutorials, assignments, and course project.

Masters’s curriculum QMET

Semester

Advanced Material
s(ECTS)

Emerging Energies technology
(ECTS)

Quantum Science
and Technology
(ECTS)

 

Iranian
Units

 Advanced quantum  mechanics**

1

8

8

8

2

 Advanced statistical mechanics**

1

8

8

8

2

 Advanced materials**

1

8

8

8

2

 Solid state physics **

1

8

8

8

2

Crystallography

2

8

----

----

2

Principles of Soft Condensed Matter

2

4

4

----

1

Magnetism; Principles, Materials, And Properties

2

4

----

4

1

Introduction to  Mesoscopic Physics in Nanoelectronics

2

----

----

4

1

Foundations in Nanoengineering:

Physical Principles

2

4

4

----

1

Foundations in Nanoengineering: Chemical Principles

2

4

4

----

1

Soft Matter Processing

2

8

----

----

2

Principle of Photonics and Quantum Optics

2

----

8

8

2

Interaction of Matter and Quanton

2

----

8

8

2

Symmetries of matter

2

---- 

----

8

2

Characterization of Nano-engineered Systems

2

8

8

8

2

Master 1 Project

2

12

12

12

3

 

Masters’s
curriculum QMET

Semester

Advanced Materials

Emerging Energies technology

Quantum Science and Technology

      Iran Units

Synthesis, Characterization and Applications of 2D Materials

3/4

8

8

----

2

Emerging renewable energy related technologies

3/4

----

8

----

2

Nanotoxicology and Nanoecotoxicology

3/4

4

4

----

1

Advanced Micro- and Nanomaterials for Energy challenges

3/4

----

4

----

1

Nanocatalysts

3/4

4

4

----

1

Micro and Nano Fabrication and techniques

3/4

4

----

4

1

Synchrotron Characterization of Nanomaterials

3/4

8

8

8

2

Nanomagnetism and  Spintronics; Fundamentals and Applications

3/4

 4

----

4

1

Introduction to Solid state Quantum Information and Computing

3/4

----

----

8

2

Principles of Bionanotechnology

3/4

4

----

----

1

Nanomaterials and Environment

3/4

4

----

----

1

Physics and Technology of Low-Temperatures

3/4

----

----

4

1

Introduction to Optoelectronic Devices

3/4

----

4

4

1

Computational Materials Science

3/4

8

8

8

2

Condensed Matter Theory for Experimentalists

3/4

8

----

8

2

Advanced Soft Matter

3/4

4

----

----

 

In-depth Practical Electron Microscopy

3/4

4

4

----

 

Near Field Spectroscopy of Low Dimensional Systems

3/4

4

----

4

1

Applied Plasmonics

3/4

4

----

----

1

Special topics in condensed matter

3/4

4

4

4

1

**Nanotechnology Entrepreneurship, Management and Commercialization

3/4

2

2

2

1

**Energy economics

3/4

2

2

2

1

**Emerging technologies in sustainable developments

3/4

2

2

2

1

Master 2 project

4

30

30

30

8

 

 

 

 

 

 

 

** Mandatory modules for all students

دانشکده: